முகப்பு / 2018 / ஜனவரி

மாதாந்திர ஆவண தொகுப்பு காப்பகம்: ஜனவரி 2018

ஸ்ரீமத் வால்மீகி இராமாயணம்

எழுத்துச் சித்தர் பாலகுமாரன், ஸ்ரீமத் வால்மீகி இராமாயணத்தை அவருடைய பாணியில், அவருடைய நடையில் தொடர்ந்து இங்கே எழுதுகிறார். இராமாயணத்தை மீண்டும் மீண்டும் ஏன் எழுத வேண்டும்? ஏன் மீண்டும் மீண்டும் படிக்க வேண்டும் என்ற கேள்விகளுக்கான தன் விளக்கத்துடன் ஸ்ரீமத் வால்மீகி இராமாயணம் எழுதத் தொடங்குகிறார் பாலகுமாரன். ஸ்ரீமத் இராமாயணம் ஏன் எழுதப்பட வேண்டும். ஏன் மறுபடி மறுபடி படிக்கப்பட வேண்டும். அப்படி என்ன உணர்வு இது. என்ற கேள்விஒருவருக்கு …

மேலும் படிக்க »